Join Whatsapp Group

Join Telegram Group

Kunbi Caste Certificate: कुणबी प्रमाणपत्र कसे काढावे? कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया (संपूर्ण माहिती)

मित्रांनो आजच्या या आर्टिकल मध्ये आपण Kunbi caste certificate संबंधी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

कुणबी प्रमाणपत्र कसे काढावे? कुणबी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत? अर्ज प्रक्रिया काय आहे? कुणबी नोंदी कशा शोधायच्या? अशी सर्व माहिती आपण पाहणार आहोत.

मित्रांनो सध्या राज्य सरकारने नवीन निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार एखाद्या व्यक्ती कडे कुणबी नोंदी सापडल्या असतील तर, त्याच्या सर्व नातेवाईकांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

मनोज जरांगे यांच्या लढ्यानंतर अखेर हा निर्णय घेण्यात आलाय, मराठा OBC सगेसोयरे शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आपण Kunbi caste certificate म्हणजेच कुणबी प्रमाणपत्र कसे काढावे? त्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे, आणि अर्ज प्रक्रिया अशी महत्वाची अशी माहिती या लेखातून दिली आहे.

Kunbi Caste Certificate in Marathi

कुणबी ही जात मुळात OBC प्रवर्गात येते, कुणबी म्हणजे जे लोक शेती करतात, आणि जे सर्वस्वी शेती वर अवलंबून आहेत असे लोक.

सध्या मनोज पाटील जारांगे यांच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षण संघर्ष सुरू आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना OBC प्रवर्गाद्वारे आरक्षण द्यावे अशी मागणी आहे. ज्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल मराठ्यांना नोकरी तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात मदत होईल.

ज्या व्यक्तीकडे कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना लागलीच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. सोबतच व्यक्तीच्या सर्व नातेवाईकांना पण कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

जरी नातेवाईकांकडे कुणबी नोंदी सापडल्या नसतील, तरी पण त्यांच्या नात्यातील कोणाकडेही नोंद सापडली तर सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे.

Kunbi Caste Certificate Documents (महत्वाचे कागदपत्रे)

कुणबी जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

 1. वंशावळ (वडिल, आजोबा, पंजोबा) 
 2. अर्जदाराचा रहिवासी दाखला
 3. जात स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र
 4. शाळेचा दाखला (TC) किंवा बोनाफाईड
 5. अर्जदाराचे आधारकार्ड
 6. अर्जदराचे पासपोर्ट फोटो
 7. रेशनकार्ड
 8. जुना सातबारा उतारा
 9. खासरा प्रमाणपत्र
 10. जन्म-मृत्यू नोंदीचा पुरावा (1967 पूर्वीचा)
 11. कुटुंबातील व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र (बंधनकारक नाही)
 12. कुणबी नोंद (1967 च्या पूर्वीची नोंद)

जर तुम्हाला कुणबी नोंद सापडली नसेल, तर तुम्ही कुणबी नोंद ऐवजी; तुमच्या नात्यातील कोणाकडे जर नोंद असेल, तर त्यांचे कुणबी शपथपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे.

कुणबी नोंद कोठे शोधावी?

कुणबी नोंद तुम्ही तुमच्या किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणाच्याही शाळेच्या TC वर, निर्गमवर, किंवा खासऱ्यावर शोधू शकता. तसेच इतर अनेक कागदपत्रे आहेत, ज्या नोंद सापडू शकते. जसे – जुना सातबारा उतारा, गाव नमुना नंबर 8 इत्यादी.

फक्त एक बाब लक्षात ठेवायची आहे, मिळालेली नोंद ही 1967 च्या पूर्वीच्या कागदपत्रांवर असावी. जर कागदपत्रे 1967 नंतरची असतील तर ती नोंद ग्राह्य धरली जाणार नाही.

Kunbi Caste Certificate Apply Online

कुणबी प्रमाणपत्र कसे काढावे? अर्ज प्रक्रिया

कुणबी दाखला काढण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया एकसमान आहे. ज्या प्रकारे इतर जात प्रमाणपत्र काढले जातात, तसेच कुणबी प्रमाणपत्र काढले जाते.

कुणबी जात प्रमाणपत्र काढण्याची प्रोसेस ही पुढीलप्रमाणे आहे:

कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र कसे काढावे? अर्ज प्रक्रिया

कुणबी दाखला काढण्यासाठी सुरुवातील अर्जदाराला तलाठी (तहसील) कार्यालयात कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज सादर करावा लागतो.

कुणबी म्हणून एखादा पुरावा अथवा नोंद सापडली असेल, तर त्या पुराव्याच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयात अर्ज करता येतो.

अर्ज सादर करताना वर सांगितलेले सर्व कागदपत्रे सोबत जोडावे लागतात, तसेच तहसील कार्यालयातून जी आवश्यक कागदपत्रे मागवली आहेत, त्याची पूर्तता पण करावी लागते.

तहसील कार्यालयात अर्ज सादर झाल्यावर, त्या अर्जाची पडताळणी ही प्रांत अधिकारी यांच्या मार्फत केली जाते.

पडताळणी पूर्ण झाल्यावर प्रांत अधिकारी यांच्या सहीने अर्जदाराला कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi caste certificate) दिले जाते.

कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर अर्जदार उमेदवाराला OBC मधून आरक्षण मिळते, तसेच त्याच्या परिवारात बेरोजगार तरुण मुले-मुली असतील, तर त्यांना पण नोकरी साठी याचा फायदा होईल.

1 thought on “Kunbi Caste Certificate: कुणबी प्रमाणपत्र कसे काढावे? कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया (संपूर्ण माहिती)”

Leave a Comment